Bandeira galega (II)


 

A Institucional

No 1972, a  Real Academia Gallega propuxo á Xunta de Galiza  conservar a memoria da bandeira galega antiga dentro da moderna. O resultado foi a superposición das armas galegas (sete cruces polas sete provincias históricas: Santiago, Lugo, Ourense, Tui, Mondoñedo, Betanzos e A Coruña, a coroa real, símbolo da soberanía, o copón e o santísimo sacramento  que simbolizan Galiza por un antigo privilexio da catedral de Lugo que expoñía permanentemente  a sagrada forma )
O uso desta bandeira, co Santo Graal, está reservado para aqueles lugares e actos oficiais do Presidente, Goberno ou Instituciones galegas, según estipula a Ley 5/1984 de Símbolos de Galiza:

“A Bandeira de Galiza deberá levar cargado o escudo oficial cando ondee nos edificios públicos e nos atos oficiais da Comunidade Autónoma”

 

Anuncios