Saudade


«Nembargantes, as sereas posúen unha arma moito máis terrible co canto: seu silencio. Non sucedeu en realidade, pero é probable que alguén se tivera salvado algunha vez dos seus cantos, inda que nunca do seu silencio. Ningún sentimento terreo pode equipararse á vanidade de telas vencido mediante as propias forzas».

Franz Kafka. O Conto das sereas.